logeren.jpg
Vroeger PDF Afdrukken

De Piloersema- of Hamsterborg bij Den Ham (1633) is een uniek monument in de Groninger Ommelanden. Het oude huis heeft door de eeuwen heen zijn voorname karakter behouden. Royaal gesitueerd achter een brede gracht en verscholen tussen boomrijke singels, rijst de borg op uit het vlakke land achter Den Ham.

De borg werd aanvankelijk bewoond door de jonkerfamilie De Mepsche; later kwam het huis in bezit van achtereenvolgens de families Bos en Wierenga. Bos bouwde in 1700 een grote schuur aan het huis en sindsdien is 'Piloersema' een boerderij.

De borg Piloersema met bijbehorende landerijen maakt deel uit van het cultuurhistorisch erfgoed van de provincie Groningen. Het huis bleef bewaard en trotseerde zo de vorige eeuw, de tijd dat de meeste borggebouwen verdwenen. Samen met de overgebleven borgen geeft 'Piloersema' een beeld van de woon- en leefcultuur van de Ommelander jonkers.

De Piloersemaborg, gelegen in het Westerkwartier niet ver van het Reitdiep, is de enige overgebleven borgboerderij van de provincie en ook daardoor uniek. Het huis ademt de sfeer van een statige 19e eeuwse boerenbehuizing en is met boerenantiek ingericht. In de voormalige schuur, nu het achterhuis, en op de bovenverdieping van het tussenhuis bevinden zich de gastenverblijven.

 

algemene voorwaarden | links | colofon | pagina printen